Strona główna Aktualności ERASMUS + PROGRAM DLA NAUCZYCIELI
ERASMUS + PROGRAM DLA NAUCZYCIELI Drukuj Email

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy w naszej szkole projekt programu Erasmus+ w ramach akcji KA1 - mobilność kadry edukacji szkolnej ,, Rozwój zawodowy i metodyczny nauczycieli ”.Projekt skierowany jest do kadry pedagogicznej 3 LO zainteresowanej podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji językowych. W ramach projektu 6 nauczycieli języków obcych (angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego) oraz nauczycielka matematyki wzbogacą swój warsztat pedagogiczny, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, takich jak szkolenia i warsztaty metodyczne, które odbędą się w 7 krajach UE: Austrii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii oraz Szwecji.

Warto dodać, iż wszystkie szkolenia będą zorganizowane w szkołach partnerskich, z którymi realizujemy obecnie projekt wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+ „Small Towns in Europe - sparing innovative practices”. Pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu skierowanego do kadry pedagogicznej jest nauczycielka języka angielskiego Pani Agnieszka Bronś. Mamy nadzieję, że udział w projekcie nie tylko wzbogaci warsztat pracy nauczycieli o nowoczesne metody i narzędzia pracy (TIK, ICT, CLIL), ale również umożliwi wymianę doświadczeń w zakresie metodyki nauczania oraz sposobów pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

W dniach 9-19 stycznia 2018 roku,w ramach przygotowań do projektu, uczestnicy odbyli szkolenie dotyczące systemów edukacji w krajach UE oraz ich zaplecza kulturalnego.

Wkrótce na stronie szkoły pojawią się pierwsze relacje nauczycieli uczestniczących w projekcie.

Anna Tokarewicz

Zmieniony: sobota, 27 stycznia 2018 22:41