Strona główna Współpraca z uczelniami
WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI Drukuj Email

IMG_3603

II B na wykładach w SWPS

Klasa II B 23 lutego 2018 r. w ramach współpracy partnerskiej z Uniwersytetem SWPS w Sopocie uczestniczyła w zajęciach akademickich. Uczniowie wzięli udział wraz z licealistami z Trójmiasta w dwóch wykładach prowadzonych przez mgr. Michała Pozdała. Temat pierwszego wykładu to Profilaktyka rozwoju psychoseksualnego w okresie dorastania – dojrzewanie płciowe, drugiego natomiast Profilaktyka przemocy wobec kobiet w tym przemocy seksualnej na randce. Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się, czym dla organizmu i emocji jest dorastanie oraz jak zmienia się ciało i psychika w okresie adolescencji; co jest normą rozwojową a co powinno nas martwić. Kolejny wykład, pozwolił dowiedzieć się, czym jest przemoc i jakie są jej rodzaje; kiedy stajemy się ofiarą przemocy i jak się przed tym uchronić; kiedy ktoś przekracza granice i jest wobec nas agresywny; jakie są źródła przemocy wobec kobiet w naszej kulturze. Następne zajęcia w Sopocie odbędą się już 16 marca w ramch Dnia z psychologią . Młodzież będzie uczestniczyła w wybranych wcześniej zajęciach z kilku bloków tematycznych, będą to zarówno wykłady, jak i warsztaty.

IMG_3593

 

Targi Kół Naukowych

''LABOR OMNIA VINCIT''- praca wszystko zwycięża !!!

Tą paremią łacińską rozpoczęły się 16 kwietnia 2018 r. Targi Kół Naukowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,w których uczestniczyła grupa z kl. II a "Pod Patronatem'' WPiA UG oraz uczniowie kl. III b przygotowujący się do egzaminu dojrzałości z historii i wos. Wholugłównym odwiedziliśmy stoiska kół naukowych prawa karnego, prawa pracy, prawa europejskiego, prawa konstytucyjnego czy kryminologii. Mogliśmy porozmawiać o działalności poszczególnych kół ze studentami, którzy w kreatywny sposób opowiadali o swoich pasjach i możliwości ich realizacji własnych zainteresowań podczas konferencji, sympozjów, zjazdów czy debat nie tylko w kraju ale i za granicą np. na Malcie czy w Hadze.

W przerwie zostaliśmy poczęstowani kawą i słodkimi ciasteczkami, był też czas na wymianę zdań. Wzięliśmy również udział w dwóch warsztatach przeprowadzonych przez liderów KN Prawa Karnego na temat handlu ludźmi i Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze oraz KN Kryminologii ''Modus Operandi'', podczas którego studentki III roku opowiadały i pokazywały w praktyce jak odbywa się zbieranie odcisków palców czy zabezpieczanie śladów przemieszczania na miejscu przestępstwa.

Dzień pełen wrażeń zakończył wspólny posiłek w campusie studenckim.

T.Rakowska

Obraz1ww