Strona główna Informacja w zakresie zbierania danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Drukuj Email

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 24/25 ustawy z 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922):

  1. Na podstawie art. 24/25 ustawy z z 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U . z 2016 poz. 922) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu ul. Saperów 14 F.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane wyłącznie w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza z ustawy Prawo Oświatowe i rozporządzeń wydanych w jej wykonaniu, a także w celu podejmowania akcji edukacyjnych III LO oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku placówki.
  3. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.
  4. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania.
  5. Dane w zakresie realizacji celów wymienionych w punkcie 2 podaje Pani/Pan na podstawie ustawy Prawo Oświatowe i rozporządzeń wydanych w jej wykonaniu.
  1. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie.
Zmieniony: wtorek, 20 lutego 2018 21:45