Strona główna Matura 2017
Matura 2017 Drukuj Email

Procedury i harmonogram

Deklaracje


      1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,

      2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016,

      3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

 

      1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005 do €“2013/2014

      2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów


Przybory

Przybory i materiały, z których może korzystać zdający maturę

Tablice

Pozostałe


UWAGA ABSOLWENCI, którzy chcą poprawić wynik egzaminu maturalnego…