Strona główna Koła zainteresowań
Drukuj Email

Koła zainteresowań

Rok szkolny 2016/2017

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj koła

Termin

Babraj Mariola

Samorządność uczniowska i wolontariat

Wg potrzeb

Banach Paweł

Dla klasy IIIc – „Matura”

Koło konkurs,

„Konsultacje”

Poniedziałek, 800 – 845

Środa, 710,

Czwartek, 950 – 1035

Piątek, 1420 (w zależności od potrzeb)

Ks. Białek Jacek

Krąg biblijny. Katecheza

2 x w miesiącu

Bronś Agnieszka

ERASMUS +

Zajęcia dla uczniów z orzeczeniami

o potrzebie kształcenia specjalnego

Wg potrzeb

Garnowski Mirosław

Programowanie C++

Zadania olimpijskie

Powtórki maturalne

Zajęcia wyrównawcze

Poniedziałek, 1050 – 1135 (powtórki)

Środa, 800 – 845 (zadania),

Środa, 1050 – 1135 (programowanie)

Czwartek, 855 – 940 (powtórki)

Piątek, 855 – 940 (zajęcia wyrównawcze)

Gracz Magdalena

Praca z uczniem zdolnym

Wg potrzeb

Huszcza-Sawicka Danuta

Klub olimpijczyka (język polski)

Konsultacje dla klasy IIId

Środa, 1515, sala 3

Czwartek, 710 i 1240 (rotacyjnie)

Jerzman Tatiana

Konsultacje – praca z uczniem

zdolnym i słabym

Czwartek, 1430 – 1515

Karmasz Małgorzata

Koło biologiczne

Konsultacje z biologii

Wtorek, 800 – 845 (co dwa tygodnie)

Wtorek, 800 – 845 (co dwa tygodnie)

Kruba Dorota

Niemiecki dla zaawansowanych (IIIe)

Niemiecki – zajęcia wyrównawcze

Czwartek, 950

Czwartek, 1330

Krzywdzińska Agnieszka

Przygotowanie do matury z wosu

Czwartek, 1520

Kujawska Małgorzata

Konsultacje, zadania konkursowe

W miarę potrzeb

Lasek Anna

Konsultacje, praca z uczniem zdolnym i słabym

Piątek, 700 – 800

(wg potrzeb uczniów w każdym terminie)

Maciesza Katarzyna

Koło dziennikarskie,

konsultacje dla maturzystów

Poniedziałek, 1630,

Środa, 800 (w zależności od potrzeb)

Maciesza Waldemar

SKS

Lekka atletyka, siatkówka, koszykówka

Środa, 1700 – 1830

Ks. Młodziński Artur

Krąg biblijny. Katecheza

2 x w miesiącu

Nowosad Marek

Fakultety dla maturzystów

Wg potrzeb

Orkwiszewska Ewa

Przygotowanie do olimpiady

Wtorek,

Rakowska Teresa

Koło historyczno-społeczne

Środa, 1515 -1700

Romanowska Ewa

Koło języka francuskiego

Czwartek, 1325

(co 2 tygodnie)

Ruta Katarzyna

Konsultacje dla IIIe (fakultety)

Środa, 1425 – 1515

Rymkiewicz Halina

Wyjścia z młodzieżą na koncerty

i filmy edukacyjne.

Konsultacje w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wg potrzeb

 

Środa, 1300 – 1400

Sarnecka-Zakrzewska Dorota

Przygotowania do konkursów

z języka angielskiego

Czwartek, 1520

Sawicki Krzysztof

Zajęcia konsultacyjne

Środa, 1420 – 1505

Smoleńska Halina

Zajęcia konsultacyjne dla klasy IIIb

Raz w tygodniu, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów

Stando Iwona

SKS

Siłownia, gry zespołowe

Środa, 1700 – 1830

(co 2 tygodnie)

Stężała Tomasz

Klub golfowy,

Public Speaking Competition

Środy, 1515 – 1800 (wrzesień- październik, kwiecień-czerwiec wg potrzeb)

Szestowicka Agata

Zajęcia uzupełniające, konsultacje

Piątek, 1430 – 1515

Tokarewicz Anna

Konsultacje maturalne

Środa, 800 – 845

Trochimczuk Aleksandra

Koło języka włoskiego

Środa, 1240 – 1420

(1 raz w tygodniu, co 2 tydzień 2h)

Trochimczuk Arkadiusz

Praca z uczniem zdolnym.

Konsultacje z języka angielskiego

dla wszystkich grup, dodatkowo zajęcia (matura ustna)

Poniedziałek, 1145 – 1325

Wtorek, 950 – 1135

Czwartek, 855 – 1035

Trykowska-Łukaszewicz Ewa

Konsultacje, praca z uczniem zdolnym i słabym

Poniedziałek, 1430 – 1515

(co 2 tygodnie)

Uściński Grzegorz

Zajęcia wyrównawcze,

Przygotowanie do olimpiad i konkursów

Poniedziałek, 1430

 

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze

Rok szkolny 2016/2017

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj koła

Termin

Katarzyna Ruta

Zajęcia wyrównawcze

z języka polskiego

Poniedziałek, 1425 – 1510

Małgorzata Kujawska

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki  dla klas I

Czwartek, 1445 – 1515

Ewa Orkwiszewska

Zajęcia wyrównawcze

z matematyki dla klas II

Poniedziałek, 1430

Katarzyna Maciesza

Terapia pedagogiczna

Wtorek, 1240 – 1325

Środa, 800 – 845

Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury

Rok szkolny 2016/2017

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Rodzaj koła

Termin

Danuta Huszcza-Sawicka/ Katarzyna Maciesza

Koło dziennikarskie

Poniedziałek, 1630

Andrzej Sywula

Zajęcia z rysunku

Środa, 1640 – 1955

Czwartek, 1640 – 1955

 

 

Zmieniony: czwartek, 01 grudnia 2016 13:37