Strona główna Ubezpieczenia
Drukuj Email

Dzień dobry. Witam Państwa.

W załączeniu przesyłam Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów na rok szkolny 2016/2017 w ramach Pakietu Hestia Biznes str. 30 do str. 33, wraz z ofertą rozszerzającą zakres ubezpieczenia poza w/w OWU  - w załączeniu szczegółowo rodzaje świadczeń oraz propozycje sum ubezpieczeń i składek.

Przedmiotem ubezpieczenia są :

1.    Następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą
2.    Śmierć w wyniku sepsy
3.    Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki o nieustalonej przyczynie
4.    Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu
5.    Koszty zakupu gipsu miękkiego
6.    Trwały uszczerbek w wyniku nieudanej próby samobójczej
7.    Śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

Ochrona ubezpieczeniowa NNW działa przez cały rok szkolny, łącznie z wakacjami, feriami zimowymi, przez 24 godziny na dobę. Obowiązuje na terenie kraju (RP) oraz za granicą. Ubezpieczamy dzieci, uczniów i personel od wypadków mogących nastąpić na terenie placówki oświatowej, w drodze na zajęcia i z powrotem, na wycieczce i w życiu prywatnym.

Z poważaniem
Danuta Różycka - Kowal
Dyrektor Oddziału ERGO HESTII S.A.
w Elblągu

Ergo_Hestia_OWU_ Hestia_ Biznes_ ksiazeczka_24.01.2016 - 12 maja 2016

rodzaje

 

 

 

Zmieniony: niedziela, 11 września 2016 20:38